Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.

Garantievoorwaarden

De garanties op de producten gelden vanaf de afleverdatum van het product tegen overlegging van de originele factuur.

Om in aanmerking te komen voor garantie is deze alleen van toepassing bij normaal gebruik en bij de exploitatie van het product waarvoor FaberExposize BV het aan u verkocht heeft. Het is van belang dat de productvoorwaarden en handleidingen juist gevolgd worden. Deze staan vermeld op de diverse bijgeleverde productbladen. Er wordt geen garantie verleend als een gebrek aan het geleverde product is ontstaan door omstandigheden waar FaberExposize BV geen invloed op uit kan oefenen. Zoals extreme weersomstandigheden, onder andere hevige regenval, stormachtige wind, extreme temperaturen, etc.
Tevens geldt de garantie niet als het defect aan het product is ontstaan door een ongeluk, onjuist of ondeskundig gebruik, verwaarlozing of verkeerd onderhoud. Tenslotte vallen beschadigingen die ten gevolge van slijtage, erosie of omstandigheden waar FaberExposize BV geen invloed op heeft of kan beïnvloeden, eveneens buiten de garantie.

Hoe werkt onze garantie?

FaberExposize BV zal het product onderzoeken en op basis van eigen deskundigheid beslissen of het probleem gedekt wordt door de garantie. Bij producten die niet vast verankerd zijn of staan, zal de koper deze moeten aanbieden op een van de locaties die door de verkoper zal worden aangegeven.
De verzendkosten komen voor rekening van koper en zullen bij gegrond verklaren van het defect vergoed worden door FaberExposize BV. Producten die vast verankerd staan of redelijkerwijs niet eenvoudig te vervoeren zijn zullen door de eigen servicedienst van verkoper of door erkende servicediensten van verkoper beoordeeld worden. Deze zal dan beslissen of het defecte product te repareren is of vervangen kan worden door een identiek of vergelijkbaar product. In alle gevallen dat de garantiebepalingen van toepassing zijn, betaalt FaberExposize BV de reparatiekosten, reserveonderdelen, arbeidsloon en reiskosten die door de eigen servicedienst van FaberExposize BV of door verkoper erkende servicediensten zijn gemaakt, op voorwaarde dat het product eenvoudig bereikbaar is voor reparatie,
zonder extra kosten. De garantie geldt niet voor reparaties die niet goedgekeurd werden door de eigen servicedienst van FaberExposize BV of door verkoper erkende servicediensten. De vervangen onderdelen worden eigendom van FaberExposize BV. Als het product niet langer verkocht wordt door FaberExposize, zal deze een geschikt vervangend product aanbieden. FaberExposize BV bepaalt op basis van eigen deskundigheid wat een geschikt vervangend product is.

Onderhoudsinstructies

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet de specifieke onderhoudsinstructie voor elk afzonderlijk product strikt gevolgd worden.
De onderhoudsinstructies staan vermeld op de betreffende productbladen en op onze internetsite www.fabervlaggen.nl

Toepassing van de plaatselijke wetgeving

Deze garantievoorwaarden zijn in Nederland van toepassing; rekening houdend met de in Nederland geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen.

Hoe zijn wij bereikbaar

Bezoek adres:  Deccaweg 30,  1042 AD Amsterdam  -  Nederland

Telefoon:   +31 (0) 88 4801 100

Fax:    +31 (0) 88 4801 111

Mail:   info@faberexposize.nl

Zorg altijd dat u uw klant- en factuurnummer bij de hand heeft als u telefonisch contact met ons opneemt en vermeld deze altijd als u met ons correspondeert. Zonder deze gegevens kunnen wij uw aanspraak op garantie niet in behandeling nemen.